102

Next
102

Dedem ve Ben uitgave Hayykitap.Omslag turkse uitgaveMijn opa en ik en het varken Oma.
(Vertaald door Burak Sengir.Instanbul, Hayykitap, 2012.)
Auteur Marjolijn Hof.Uitgever Querido / Amsterdam (2012) Illustraties Judith Ten Bosch