Disclaimer  • © Alle afbeeldingen Titus Nolte, Utrecht
  • Het wordt niet op prijs gesteld als u zonder toestemming enige afbeelding uit deze website kopieert en/of publiceert.
  • U kunt via mijn contactformulier een verzoek indienen een illustratie te mogen gebruiken en waartoe.


BEELDRECHT

Het beeldrecht is een bijzondere benaming van het auteursrecht waarin de maker van een afgebeeld kunstwerk of object publicatie van een afbeelding van zijn of haar werk kan verhinderen. Als zodanig is het vergelijkbaar met het portretrecht ook al is het zelf geen juridische term.

Een voorbeeld van het begrip beeldrecht is de architect van de Erasmusbrug in Rotterdam, die niet wil dat foto's van 'zijn' brug gebruikt worden in reclame uitingen en andere commerciële publicaties. Het maken van een foto waarop de brug niet het hoofdonderwerp is of voor privégebruik is wel toegestaan (panoramarecht). Wat wel of niet geoorloofd is zal bij twijfelgevallen door de rechter bepaald worden.