25

25

Tijd / Zeit / Time / Temps
Zeefdruk op paneel. 50 cm. 1996 Titus Nolte