TNStudio1 tnstudio big


Zinnebeeld

TNStudio ontwerpt, ontwikkelt, en realiseert kunstwerken en beeldende toepassingen. De beeldend kunstenaars en visueel ontwerpers Titus Nolte en Judith Ten Bosch hebben jarenlange ervaring op het gebied van beeld, taal, vorm en kleur en bezitten een brede kennis van handmatige technieken. De ontworpen kunstwerken en beeldende toepassingen binnen TNStudio vormen tezamen een veelzijdige beeldende vertelling en zijn tegelijkertijd een onderzoek naar die visies die nog niet tot cliché verworden zijn. Het ontwerpproces van ideeontwikkeling, beeldvorming, visualisatie tot en met uitvoering is steeds gericht op overdracht en visuele vertelling. De balans van eenvoud en inhoud veroorzaakt de zeggingskracht in de getekende lijn of geschilderde vlek. Culturele belangstelling en historisch besef zijn van grote waarde en betekenis en zijn een belangrijke bron bij het tot stand komen van hun beeldend werk. Overdracht en levend houden van het gedachtegoed, als waardevolle terugblikken op het verleden, bepalen inhoudelijke uitgangspunten en visuele overwegingen.
Een werk moet een aantal lagen hebben. Dat maakt een beeld levendig, betekenisvol en tegelijkertijd tijdloos.© TNStudio 2013