15

15

De Gele Molen. Une folie! Een folly is een gekte in de architectuur, op een iets kleinere schaal dan de werkelijkheid, een dwaas nutteloos bouwsel. Buiten werking gestelde windkracht, een broedplaats voor duiven en kraaien, een opnieuw gemaakt symbool voor de Liemers. Schetsontwerp TN Studio 2008